top of page

Litt om gestaltterapi

Gestaltterapien vektlegger hele mennesket og hvordan du kan oppleve alle deler av deg selv som en sammenhengende helhet i forhold til tanker, følelser og sanser/kropp.

Skjermbilde 2021-09-02 kl. 18.35.48.png

Foto: Unsplash/Maksymilian Sleziak

Gestaltterapi egner seg for alle som ønsker å kjenne mer livsglede og mestre jobb og sosiale relasjoner på en bedre måte. Gjennom å utforske dine vante måter å takle situasjoner og relasjoner på, samt prøve ut nye, kan dette redusere opplevelsen av uro, angst og stress i hverdagen. Gestaltterapeuter behandler barn og voksne, par, familier, enkeltpersoner og grupper. Behandlingens varighet vurderes sammen med klienten.

Tydeliggjøring av egen erfaring
Gestaltterapi tar utgangspunkt i at hver enkelt er ansvarlig for sine valg og handlinger i forhold til omgivelsene. Terapeuten forsøker å hjelpe klienten til å utforske og erkjenne egen livssituasjon for å bringe frem ny innsikt og nye muligheter. Gestalt betyr på tysk skikkelse eller figur, og viser til at terapien bygger på å tydeliggjøre klientens erfaringer, blant annet gjennom fokusering på kroppsspråk og klientens opplevelse og erfaringer. For ikke bare å snakke med hodet og tankene, men også med følelsene og sansene, bruker vi også oppmerksomhetsøvelser, drømmer, fantasireiser, tegning og bevegelse i terapien. På den måten vektlegges det som er mer enn tolkninger, forklaringer og løsninger. Dette fører til nye innfallsvinkler og mer kreative og velfungerende tilpasninger.

 

Gestalt kan også oversettes som et «meningsfylt hele». En meningsfull helhet er mer enn bare summen av delene – meningen bestemmes av hvordan delene er satt sammen i en gitt situasjon. Meningen for den enkelte er derfor alltid personlig og basert på individets opplevelse i øyeblikket.  Din virkelighet er slik du opplever den – ikke slik andre sier den burde være.

Fokus på relasjon
I gestaltterapien fokuserer vi på det relasjonelle, at vi alltid opplever oss selv i relasjon til omgivelsene/andre. Terapien  foregår primært gjennom kontakt og samtaler som gjør deg mer oppmerksom på hvordan du virker på andre, og andre virker på deg.
I individualterapi eller coaching bruker terapeuten eller coachen seg selv som den andre parten i relasjonen.

Det er alltid du som klient som definerer behovene og hvordan vi går fram. Vår oppgave som terapeuter er å støtte prosessen.

Bruke dine egne ressurser kreativt
Vårt mål er å hjelpe deg til å oppdage, verdsette og bruke dine egne ressurser kreativt.  Gjennom å utforske nærmere hvordan du reagerer i ulike situasjoner kan du oppdage hvordan dine reaksjoner er tilpasset den aktuelle situasjonen og dine behov – eller om de bidrar  til at du «sitter fast» i det gamle. På den måten vil du kunne oppleve bedre samsvar mellom det du ønsker av livet og det du blir møtt med, og gjenvinne troen på deg selv .

Gestaltterapien ble grunnlagt av Fredrik Perls i 1969, er en av de mest anvendte psykoterapiformene i Europa, og den største gruppen registrerte psykoterapeuter i Norge. Gestaltterapi er en retning innenfor humanistisk psykologi og terapi, med røtter innen både fenomenologi og eksistensialisme. Også moderne hjerneforskning støtter gesatltterapiens idé om hvordan sanslig nærvær i relasjon påvirker vår psykosoamtiske utvikling. I terapien søker vi å bevisstgjøre oss våre egne følelser, reaksjoner og handlinger så vi kan ta ansvar for egne valg.

bottom of page