top of page

Den stille uke

Føler at påsken og denne uken som kalles den stille uke - er litt ekstra stille i år. Etter to år med pandemi og nå en krig som er så virkelig og nær - er det akkurat som om alt er annerledes enn før. At alt går saktere - som om jeg har vært i en storm - våkner opp og lurer på om påske eggene passer helt inn. Våkner med en en ny innsikt . En innsikt om at verden strever og vi med den. Jeg kjenner virkelig at jeg er en del av denne verden og at det er et stor ansvar hver og en av oss har - og må ta etter beste evne.6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Nyttig lesning

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

Den langsomme tiden og den raske tiden.

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Gestalt filosofi

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

bottom of page