top of page

Gestalt filosofi


Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til å overleve. I dag virker de ofte ufruktbare når vi tar dem i bruk automatisk. Gjennom å tilegne oss nye erfaringer kan vi korrigere mønstrene til produktiv atferd.GestaltlovEn gestaltlov kan uttrykkes slik:En helhet kan inneholde mer eller være annerledes enn summen av delene. En meningsfylt helhet bestemmes av hvordan vi opplever delene satt sammen og opplevelsen av egenskapene til delene. Den mening en ny helhet gir til individet er alltid personlig og basert på opplevelsen her og nå. Dette kan i sin tur gi nytt perspektiv på delene. En ny helhet og et nytt perspektiv på et problem kan lindre problemet. Med den nye gestalten er problemet omdannet og oppfattes ikke lenger som et problem. For eksempel: En mor blåser på såret til barnet sitt. Barnet føler en lindring i smerten ved at moren blåser på såret, og dette endrer barnets opplevelse i forhold til såret. Fra et fenomenologisk ståsted er såret fremdeles det samme. Fra et analytisk ståsted lindres smerten (effekt) av at moren blåser på såret (årsak). I gestalt tenker vi at såret fremdeles er det samme såret, men at barnets subjektive opplevelse er endret.Rollen til terapeutenI gestalttilnærming bygger vi på forholdet mellom terapeut og klient. Terapeuten er tilstede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de muligheter som finnes i dette feltet.HolismeGestaltterapien fokuserer også på kroppsuttrykket. Med et fokus på kroppen sammen med psyken har gestalttilnærmingen et holistisk perspektiv. Nå som det på mange områder i samfunnslivet ofte ikke hjelper å analysere deler av det hele som en objektiv sannhet, byr gestalttilnærmingen på fantastiske muligheter. Teori om håndtering av komplekse strukturer, hvordan vi kan gripe inn ved å bli en del av strukturen, som et subjekt, gir et unikt utgangspunkt.GestalttilnærmingenI vesten er gestalt en svært utbredt metode, både innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonsutvikling. Gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls, har uttalt:«Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Nyttig lesning

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

Den langsomme tiden og den raske tiden.

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Terapi

Terapi (fra gresk: θεραπεία) er i dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv (egenterapi) eller andre. I terapi utforsker vi sammen hva som er de gode løsningene for net

bottom of page