top of page

Hvile

Kroppen vår trenger hvile. Dersom en fysisk eller mental terskel stadig overskrides , skaper det en ond sirkel. Er man overtrett kan man ikke hvile ordentlig, og jo mindre man hviler jo trettere blir man. I slike situasjoner trenger vi å bruke avslapningsmetoder « uten søvn» for å oppnå tilstrekkelig avspenning og begynne på en fysiologisk og psykologis prosess som kan gi gjenvinnelse av krefter og balanse. Disse stundene av rehabilitering er bare mulig gjennom avslapning og ved å sette til side alt som ikke er her og for en stund.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

bottom of page