top of page

Mannsrollen

Jeg hørte på i P2 i dag at regjeringen skal sette ned et mannsutvalg som skal utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn.

Viktige temaer som regjeringen tenker å be utvalget konsentrere seg om kan være: familie, utdanning, fritid, arbeid, helse, vold, seksuell trakassering, negativ sosial kontroll, skeives levekår og integrering. Jeg kjenner jeg blir engasjert og tenker det er bra at vi lager rom og får mulighet til å re - definere roller. Jeg ser som terapeut at det er lett å sette seg fast i tradisjonelle roller og hvordan man tror man skal og bør være - heller enn å være den man er - Rett og slett fordi den sosiale kontrollen er sterk og man ikke uten hjelp tør å utvikle sin egen personlighet. Det er urolig trist at vi gjør « normalen « så snever. Det du er - er viktig at kommer frem i samfunnet vårt !! Uten deg blir vi et fattigere samfunn. Jeg håper du bidrar med din rikdom!

8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

bottom of page