top of page

Når samtalen er vanskelig i par- forholdet.

Oppdatert: 4. okt. 2022

Står dere fast i dialogen med hverandre ? Føler at dere ikke kommer noen vei? Kanskje er det slik at du ikke kjenner deg sett av partneren din, at det du egentlig vil si ikke kommer frem i dialogen. Da går dette med stor sannsynlighet begge veier. Man mister hverandre liksom litt av syne og kjenner seg ensom - selv i den andres nærvær.

En par samtale kan hjelpe til å åpne dette rommet slik at man ser mer av den andre, og av hverandre -

Følelsen av den andres nærvær øker og forholdet får ny næring .


Ønsker dere å bestille time til samtaler er dere velkomne til å ta kontakt på telefon: 90681539

9 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Nyttig lesning

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

Den langsomme tiden og den raske tiden.

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Gestalt filosofi

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

bottom of page