top of page

Psykisk balanse

Balanse i vår psykiske helse er viktig for at vi skal holde oss friske. Vår fysiske helse og vårt velvære er avhengig av god psykisk balanse . Ubalanse kan være i oss selv eller mellom oss og andre. Når folk rundt oss er i ubalanse kan dette aktivere ubalanse i oss. Det er ikke alltid lett å sette fingeren på akkurat årsak. Likevel er det mulig i terapi å bli kjent med seg selv på måter som fremmer indre balanse og harmoni - i oss selv og dermed påvirker postitivt de vi har rundt oss.

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

Terapi (fra gresk: θεραπεία) er i dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv (egenterapi) eller andre. I terapi utforsker vi sammen hva som er de gode løsningene for net

Det er stille på denne bloggen - jeg vil si så stille at jeg kan kjenne det . Eller kanskje nettopp ikke kjenne det . Stresset. Det er litt godt - kjennes som om jeg står støtt - her. Når alt annet p

bottom of page