top of page

Psykisk balanse

Balanse i vår psykiske helse er viktig for at vi skal holde oss friske. Vår fysiske helse og vårt velvære er avhengig av god psykisk balanse . Ubalanse kan være i oss selv eller mellom oss og andre. Når folk rundt oss er i ubalanse kan dette aktivere ubalanse i oss. Det er ikke alltid lett å sette fingeren på akkurat årsak. Likevel er det mulig i terapi å bli kjent med seg selv på måter som fremmer indre balanse og harmoni - i oss selv og dermed påvirker postitivt de vi har rundt oss.

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Nyttig lesning

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

Den langsomme tiden og den raske tiden.

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Gestalt filosofi

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

bottom of page