top of page

Tanker

Jeg reflekterer over livets faser, tenker på alt jeg lærte da jeg fikk barn, av å følge de i oppveksten og nå som voksne. Særlig lærer jeg nå av å se tilbake - å se « på nytt» veien som ble til, veien som førte oss videre. Tok meg hit, midt i livet. Jeg tror på undring og nysgjerrighet på eget levd liv. Her finnes inspirasjon til å gå inn på nye stier. 🌿

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

bottom of page