top of page

Terapi

Terapi (fra gresk: θεραπεία) er i dagligtale brukt om en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv (egenterapi) eller andre. I terapi utforsker vi sammen hva som er de gode løsningene for nettopp deg. Samtalen vi har om dette kan gi deg en ny innsikt. Dette åpener for nye perspektiver på situasjoner i livet og på deg selv. Vanligvis vekker dette ny kreativitet og livsgnist. Det er et aktivt valg å gå i terapi - et aktivt valg om man vet at man trenger hjelp til å komme videre i noe man står fast i. Enten alene eller sammen som par.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Omfanget av psykososiale problemer bak avvik i adferd er meget høyt. Det samme er etterspørselen etter hjelpetiltak. De fleste behandles med legemidler. Når slike problem settes under et biologisk fok

I terapien jobber jeg mye med tid. Tiden som metode - på vei mot bedre psykisk helse. Når vi jobber med tid jobber vi samtidig mot balanse - Den indre balansen. Mellom den raske og den langsomme tide

Øyeblikkets potensial:Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket, til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden.De ideer og atferdsmønstre som var brukbare den gang, hjalp oss til

bottom of page